Gdje ide naš novac?

Vizualizacija proračuna grada Splita za 2014 godinu.